Álláshirdetés: területi védőnőt keresünk

Álláshirdetés: területi védőnőt keresünk

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöltésére egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának körzetében, a mindenkor hatályos 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet szerinti feladatok ellátása, egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020.évi C törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség
•         Érvényes MESZK tagsági kártya
•         Érvényes működési engedély
•         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

Előnyt jelentő kompetenciák:
•         Terhelhetőség, megbízhatóság
•         Jó szintű szervezőkészség, rugalmasság, döntésképesség, stressztűrés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata
•         Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
•         Működési nyilvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata
•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 01.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a titkar@eszi23.hu e-mail címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat alapján kiválasztott jelölttel elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.eszi23.hu, 2021. 11.19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Pákáné Csehi Réka vezető asszisztens tud adni a 06 30 180 5186 telefonszámon.

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázaton kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: Területi védőnő. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A jogviszony létesítésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor.