Kérdések és válaszok a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban (III.)

Kérdések és válaszok a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban (III.)

Fontos kérdések a koronavírussal kapcsolatban a 2020. november havi eljárásrend alapján. Dr. Orbán Dalma belgyógyász, háziorvos összeállításával igyekszünk segíteni, hogy könnyebben eligazodjanak a teendőkkel kapcsolatban.

(Az összeállítás nem pótolja az érvényben levő, járvánnyal kapcsolatos kormányrendeleteket, egyéb szintű jogszabályokat és a hivatalos, az NNK által kiadott aktuális eljárásrendet, mely teljes terjedelmében megtalálható a www.nnk.gov.hu honlapon!!!)

Mi az a karantén és milyen formái vannak?

A karantén szó olasz eredetű, a quaranta giorni = negyven nap kifejezésből ered. Régen a fertőzött embereket vagy rakományt negyven napig különítették el.

Önkéntes vagy kezelőorvosi karantén.

A fertőzött vagy fertőzésre gyanús ember a kezelőorvosa javaslatára önként vállalja, hogy otthonában marad (szabadság, szabadnap vagy táppénz igénybevételével) Ez esetben a kezelőorvos dönt a karantén feloldásáról. Ennek feltétele: minimum 10 nap letelte és hogy legalább 3 teljesen tünet- és panaszmentes nap leteljen. Vagyis, ha 10 nap után még mindig tünetei vannak valakinek, akkor tovább kell maradni, amíg teljesen meg nem gyógyul és legalább 3 napig már tünetmentes!

Ne menjen el dolgozni vagy közösségbe a kezelőorvos értesítése nélkül akkor sem, ha nincs táppénzen! A karantén csak a járványügyi szabályok alapján oldható fel, valamint a betegség ÁNTSZ-ből való kijelentése is kötelező!

Hatósági karantén. 

Egyes esetekben ez automatikus: pl. külföldről hazaérkezők, vagy kontakt-személyek esetén akkor is, ha teljesen tünet és panaszmentesek. Más esetben akkor rendelik el, ha az önkéntes karantén betartása kétséges. 

Az ÁNTSZ határozatban rendeli el a karantént és karhatalom (pl. rendőrség) bevonásával ellenőrzi, hogy a karantén alá volt személy betartja e-azt. Megszegése esetén büntetést szabnak ki.  

A hatósági karantént a hatóság rendeli el és szünteti meg minimum 10 nap elteltével. felmentés szabályait ld. (409/2020 (VIII.30.) Korm rendelet.)

A szoros kontaktoknak minősített személyek a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján kérhetik a karantén alóli felmentést. De! Ha a hatósági karantént fel is oldják, de a betegnél a tünetek még fennállnak, vagy éppen akkor kezdődnek, akkor arról a kezelőorvost haladéktalanul értesíteni kell és tovább kell folytatni a kezelést és a betegséggel kapcsolatos eljárásokat!

Ki kerül karanténba?

 1. Aki a Covid-19 betegség tüneteit mutatja, valószínűsítetten vagy vizsgálattal bizonyítottan beteg. 
 2. Aki tünetmentes, de laboratóriumi (PCR) tesztje Covid-19 betegségre pozitív.
 3. Aki tünetmentes, de laboratóriumi teszttel (PCR) bizonyított Covid-19 beteggel a mintavétel előtti 48 órában szoros kapcsolatba került.
 4. Olyan területről utazott be az országba, amelyekkel kapcsolatban a hatóság karantén kötelezettséget ír elől.

Milyen feltételekkel oldható fel a karantén/zárlat? Kinek kell felszabadító PCR vizsgálat?

 1. Otthonában elkülönített Covid-19 beteg esetében: a beteg legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek és a tünetek kezdete óta legalább 10 nap eltelt. PCR vizsgálat nem kell.
 2. Tünetmentes fertőzött személyek elkülönítését a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani. PCR vizsgálat nem kell. Ilyenkor a mintavétel napja számít az első napnak.
 3. Tünetmentes, járványügyi megfigyelés alá vont személyek elkülönítését a 10.nap lehet feloldani. PCR vizsgálat nem kell.

Szigorúbb szabályok érvényesek a Covid-19 fertőzött egészségügyi dolgozókra, a szociális otthonokban ápolt vagy ott dolgozó és a kórházban ápolt Covid-19 es betegekre:  

 • A legalább 3 napja fennálló panasz- és tünetmentesség mellett két, 48 óra különbséggel vett negatív PCR teszt kell. (Az első felszabadító teszt legkorábban a tünetek megjelenése után 5.napon vehető le.)

A minimum 10 nap minden esetben kötelező, ez alól 2 negatív teszttel sem lehet korábban szabadulni!!

A tünetek megjelenése/fertőzés igazolása után a mintavételt követő 21. napon 2 negatív eredmény nélkül is fel kell oldani a foglalkozástól való eltiltás rendelkezései alól, munkahelyére visszatérhet és munkaképessé nyilvánítható az eü dolgozó.

Az egészségügyi ellátórendszerben és a tartós ápolási és gondozási intézményekben ellátott/gondozott vagy dolgozó tünetmentes szoros kontaktoknál. Ezeknél a személyeknél a SARS-CoV-2 kimutatására irányuló PCR vizsgálatot a járványügyi megfigyelés elrendelésekor és a kontaktust követő 10 napon kell elvégezni. Amennyiben az egészségügyi ellátórendszerben és a tartós ápolási és gondozási intézményekben ellátott/gondozott vagy dolgozó kéri a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a járványügyi megfigyelés alóli felmentést, akkor a megfigyelés elrendelésekor végzett szűrés elmaradhat, és a kormányrendelet szerint, a kontaktust követő, 4. -és 6. napon történjen mintavétel. Az egészségügyi/szociális ellátórendszerben a karantén alóli felmentéstől függetlenül a 10. napon is történjen mintavétel.

 • Panaszmentesség esetén se menjen el dolgozni vagy közösségbe a kezelőorvos értesítése nélkül akkor sem, ha nincs táppénzen! A karantén csak a fentebb felsorolt szabályok alapján oldható fel, valamint a betegség ÁNTSZ-ből való kijelentése is kötelező!
 • Ha valakit nem Covid-19 miatt kezelnek kórházban és szociális intézetbe helyezik vissza:
 • 2 napnál rövidebb kezelésnél nem kell PCR teszt
 • 2 napnál hosszabb kezelésnél egy negatív PCR teszt vagy ha nem történik teszt, akkor 14 nap karantén kötelező.